REGLER

 

1: Tilmelding

  • Du kan tilmelde dig de forskellige hold 14 dage frem. Tilmelding sker i overensstemmelse med din type af medlemskab. Dvs. hvis du har et månedskort med max 8 træninger pr. måned kan du tilmelde dig 8 træninger pr. måned. Med et klippekort er der ingen begrænsninger indenfor de 14 dage.
  • Tilmelding og afmelding kan ske via vores hjemmeside eller via vores touch-skærme i Institut Thomey.
  • Ved online booking skal du bruge dit login.
  • Holdbooking foregår efter ”først-til-mølle”-princippet.

2: Fremmøde 

  • Du skal registrere dit fremmøde til holdtræning i Institut Thomey hver eneste gang. Du kan fremmøde dig ved touchskærmene frem til 5 minutter før holdstart, men du kan miste retten til din plads, hvis du ikke har registreret dit fremmøde senest 2 minutter før holdstart.
  • Manglende fremmøde til en holdbooking vil medføre en bøde på 75 kr, for månedskort og klip på klippekort.

3: Afmelding

  • Er du forhindret i at bruge din plads skal du afmelde senest kl. 21.00 aftenen før holdstart. Der kan maksimalt ske afmelding 4 gange pr. måned, og afmelding udover 4 gange pr. måned vil medføre en bøde på 85 kr.
  • Hvis du har tilmeldt dig på et hold og ikke fremmøder dig, vil det medføre en bøde på 75 kr for månedskort og ét klip på klippekort.
  • Står du på venteliste, vil du automatisk rykke opad på listen efterhånden, som andre eventuelt melder fra.
  • Det er IKKE muligt for instruktøren at slette jer fra holdene, heller ikke ved at skrive til instruktøren via facebook eller privat.

4: Aflysning: Institut Thomey kører som udgangspunkt ALLE hold på holdplanen. Et hold kan dog aflyses hvis tilmeldingen er 50% eller derunder af kapaciteten. 

5: Medlemsskab

Månedskort: Et månedskort er personligt og starter på dagen for underskrift, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet/patienten. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Institut Thomey. Det er medlemmets/patientens ansvar, at Institut Thomey altid har de korrekte oplysninger. Der er ingen oprettelsesgebyr og derfor ingen pauseordninger. Der påregnes et oprettelsesgebyr på 750 kr. ved efterfølgende oprettelser, dvs. har du været medlem og melder dig ud og efterfølgende ønsker genindmeldelse, så opkræves der 750 kr.

Klippekort: Et klippekort er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet/patienten. Klippekort kan bruges hvis man ønsker fleksibilitet samt hvor træningen bruges til behandling i en afgrænset periode. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Institut Thomey. Det er indehaverens ansvar, at Institut Thomey altid har de korrekte oplysninger. Klippekortet er gyldigt fra købsdato og gælder i 1, 2, 6, 8 eller 10 måneder alt efter antal købte klip, og det er ikke muligt at forlænge løbetiden yderligere. Fortrydelsesret:

Der opkræves 100 kr for skift mellem forskellige typer månedskort eller skift mellem forskellige medlemstyper.

Uanset om der anvendes klippekort eller månedskort opkræves et specialisttillæg ved holdtræning afhængigt af hvilken fysioterapeut der instruerer holdet.

Varighed og medlemskabstype:

Månedskort: Månedskort kan opsiges ved udgangen af indeværende måned plus en måned. Alle rettelser og henvendelser skal ske pr. email. Din ændring er kun gyldig, såfremt du får en bekræftelse på ændringen. Ifald der opstår tvivl om, hvorvidt et månedskort er opsagt, skal medlemmet/patienten kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og bekræftelse fra Institut Thomeys email konti. Modtager du ikke svar på din skriftlige henvendelse indenfor 48 timer, så ring på tlf.nr 22906677. 

Klippekort: Et klippekort kan ikke opsiges og slutter automatisk når kortet udløber. Eventuelle ubrugte klip refunderes ikke. 

6: Betaling: Ved løbende betalinger, er det medlemmets ansvar at tilmelde betalingen til Betalingsservice (NETS). Der betales med faktura ved oprettelsen til første betaling via PBS. Herefter bliver ydelsen trukket d. 1. i hver måned forudbetalt.

For sen betaling: Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid, udsendes en rykker via email til medlemmet/patienten og desuden opkræves der et rykkergebyr efter gældende regler.

7: Personer under 18 år: Er en person under 18 år kan køb kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning. Medmindre personen under 18 år, med forældrenes samtykke, selv kan betale for medlemskabet ved tilmelding til Betalingsservice. 

8: Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Man er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Institut Thomey. Institut Thomey tager ikke ansvar for personskader på personer som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.

9: Værdigenstande: Institut Thomey anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares inde i holdsalen under træning. Institut Thomey bærer ikke ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

10: Ordensregler: 
Under træning skal der altid anvendes beklædning, der er beregnet til indendørs træning. Husk at medbringe påkrævet og relevant udstyr. Såfremt en person ikke medbringer relevant udstyr skal personen leje eller købe relevant udstyr. Betaling via MobilePay skal overføres inden ibrugtagning.

11: Udelukkelse af personer: Institut Thomey kan til enhver tid - uden angivelse af grund - afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger.

12: Videooptagelse: Under træning optages der video til online træning, vidensdeling og markedføring herunder på diverse sociale medier. 

13: Sygeforsikringen "danmark" Vær opmærksom på, at sygeforsikringen "danmark" kun giver tilskud til samme ydelser, som man også kan få offentlige sygesikringstilskud til.

Institut Thomey samarbejder med ”danmark”. ”danmark” dækker pt. op til 59 kr pr. klip og behandlende holdtræning, som del af patientens fysioterapeutiske behandling. Tilskud fra "danmark" kan kun opnås ved én behandlende træning eller individuel behandling pr. kalenderdag. Derfor ingen dækning på den 2. behandling/holdtræning samme dag. 

Husk at oplyse Institut Thomey hvis du er aktivt medlem af ”danmark” – så indberetter vi direkte til ”danmark” efter fysioterapeutisk holdbehandling og når klippekortet er opbrugt. Automatisk indberetning sker kun hvis varigheden af medlemsskabet af "danmark" er et år eller derover. 

Behandling som man ikke fremmøder til er ikke tilskudsberettiget af "danmark" og kan derfor ikke indberettes.

14: Datapolitik: Du har læst og accepterer Datapolitikken som du finder på hjemmesiden. Du oplyser personligedata på eget ansvar. Datapolitik

15: Ændring af medlemsbetingelser: Institut Thomey kan til enhver tid ændre medlemsbetingelserne inkl. priser. Væsentlige ændringer meddeles ved nyhedsmail og/eller på vores hjemmeside. Institut Thomey har til enhver tid ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider ved opslag på hjemmesiden.

Alle andre behandlinger end holdtræning er medlemmerne/patienterne selv ansvarlige for at indberette til "danmark".

Institut Thomey fraskriver sig ethvert ansvar for ændringer i  "danmark"s betingelser og i "danmark"s afgørelser.