REGLER

1: Tilmelding.

2: Fremmøde.

3: Afmelding.

4: Aflysning.

Institut Thomey kører som udgangspunkt ALLE hold på holdplanen. Et hold kan dog aflyses hvis tilmeldingen er 50% eller derunder af kapaciteten.

5: Medlemskab.

Månedskort:
Et månedskort er personligt og starter på dagen for underskrift, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet/patienten. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Institut Thomey. Det er medlemmets/patientens ansvar, at Institut Thomey altid har de korrekte oplysninger. Der er intet oprettelsesgebyr og derfor ingen pauseordninger. Dsv. har du været medlem og melder dig ud og efterfølgende ønsker genindmeldelse, så opkræves der 100kr. 

OBS - Du skal selv opsige dit medlemskab inde under "Medlemsoplysninger"      På mobil eller iPad skal du "Skift til fuldt site" for at du kan finde "Medlemsoplysninger"

Klippekort:
Et klippekort er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet/patienten. Klippekort kan bruges hvis man ønsker fleksibilitet samt hvor træningen bruges til behandling i en afgrænset periode. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Institut Thomey. Det er indehaverens ansvar, at Institut Thomey altid har de korrekte oplysninger. Klippekortet er gyldigt fra købsdato og gælder i 1, 2, 6, 8,10 eller 12 måneder alt efter antal købte klip, og det er ikke muligt at forlænge løbetiden yderligere.

Fortrydelsesret:
Ved køb af et medlemskab har Medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, aftale om medlemskabet blev indgået.
Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Medlemmet vente til den følgende hverdag med at udøve fortrydelsesretten.
For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal Medlemmet inden udløbet af fortrydelsesfristen give Institut Thomey en utvetydig erklæring herom.

Varighed og medlemskabstype:

Månedskort:
Månedskort kan opsiges ved udgangen af indeværende måned plus en måned. Alle rettelser skal ske inde under medlemsoplysninger når du er logge ind på din personlige side. Ifald der opstår tvivl om, hvorvidt et månedskort er opsagt, skal medlemmet/patienten kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og bekræftelse fra Institut Thomeys e-mailkonto. Modtager du ikke svar på din skriftlige henvendelse indenfor 48 timer, så ring på tlf.nr 22906677. 

Klippekort:
Et klippekort kan ikke opsiges og slutter automatisk når kortet udløber. Eventuelle ubrugte klip refunderes ikke.

6: Betaling. 

I Medlemsbetingelserne kan der forekomme rettelser og/eller ændringer i henhold til de lovgivningsmæssige forhold. Ved nye faktiske- eller privatretslige forhold kan Institut Thomey være nødsaget til at ændre medlemsbetingelserne. Ved væsentlige ændringer vil medlemmer blive varslet 30 dage før ændringerne træder i kraft.
Beløbet for dit medlemskab opkræves automatisk den 1. i hver måned og løber indtil du vælger at opsige dette. Ved oprettelse af et løbende medlemskab betaler du for perioden fra oprettelsen til første DIBS-betaling. Bemærk, at alle løbende medlemskaber tillægges transaktionsgebyr på kr. 2,00 pr. måned, der opkræves sammen med medlemskabet.
Ved køb af medlemskab i perioden d. 1. til den 20. betales ved indmeldelsen for indeværende måned. Køber du medlemskab i perioden d. 21. til udgangen af måneden, betales ved indmeldelsen for indeværende måned samt kommende måneds medlemskab. Herefter opkræves der automatisk for medlemskab via DIBS.

Kvittering for din oprettelse fremsendes til den mailadresse, der er registreret på din medlemsprofil.

For sen betaling: 
Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid, udsendes en rykker via email til medlemmet/patienten og desuden opkræves der et rykkergebyr efter gældende regler.

7: Personer under 18 år.

 Er en person under 18 år kan køb kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning. Medmindre personen under 18 år, med forældrenes samtykke, selv kan betale for medlemskabet ved tilmelding til Betalingsservice. 

8: Helbredstilstand og personskade. 

Al træning sker på eget ansvar. Man er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Institut Thomey. Institut Thomey tager ikke ansvar for personskader på personer som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.

9: Værdigenstande.

Institut Thomey anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares inde i holdsalen under træning. Institut Thomey bærer ikke ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

10: Ordensregler.

 Under træning skal der altid anvendes beklædning, der er beregnet til indendørs træning. Husk at medbringe påkrævet og relevant udstyr. Såfremt en person ikke medbringer relevant udstyr skal personen leje eller købe relevant udstyr. Betaling via MobilePay skal overføres inden ibrugtagning.

11: Udelukkelse af personer.

Institut Thomey kan til enhver tid - uden angivelse af grund - afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. 

12: Videooptagelse. 

Under træning optages der video til online træning, vidensdeling og markedsføring herunder på diverse sociale medier. 

13: Sygeforsikringen "danmark".

Vær opmærksom på, at sygeforsikringen "danmark" kun giver tilskud til samme ydelser, som man også kan få offentlige sygesikringstilskud til.
Det er medlemmets/patientens eget ansvar at indberette, hvad der kan indberettes til "danmark".

14: Datapolitik.

Du har læst og accepterer Datapolitikken som du finder på hjemmesiden. Du oplyser personlige data på eget ansvar. Datapolitik

15: Ændring af medlemsbetingelser.

Institut Thomey kan til enhver tid ændre medlemsbetingelserne inkl. priser. Væsentlige ændringer meddeles ved nyhedsmail og/eller på vores hjemmeside. Institut Thomey har til enhver tid ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider ved opslag på hjemmesiden.