Thomey Concept

VI TAGER ET POWERNAP

For at mindske eftermiddagstræthed generelt, skal man forsøge at mindske stress i løbet af dagen, motionere regelmæssigt og forsøge at fastholde en regelmæssig døgnrytme. 
Hos os "powernapper" vi!!!!

I mit team i Institut Thomey bruger vi PowerNap til at afspænde kroppen.

Powernappet  kan bruges til rigtig mange ting.

En daglig afspænding fungerer som et energitilskud, hvor du lader din krop op.

De fleste af os trækker vejret meget overfladisk og når vi er stressede bruger vi kun den øverste del af lungerne.

Så får du mindre ilt og dermed mindre energi - og din overfladiske vejtrækning er med til at fastholde dig i den stressede tilstand.

Ved et PowerNap kunne fokus være at lære at trække vejret rigtigt,

Da din vejrtrækning adskiller sig fra de andre parasympatiske reflekser i det autonome nervesystem kan du selv styre din vejrtrækning!

Du kan endog træne dit åndedræt, så du kan kan styre din puls. Tænk på fridykkerne.

Herved får du tilført meget mere ilt og energi og du skaber større mental ro.

Når du ikke tænker over din vejrtrækning kan den blive overfladisk - eller måske rettere sagt - sløset. Sløset vejrtrækning giver for lidt ilt og for dårlig udrensning af affaldsstofferne. Det giver hovedpine, påvirker de indre organer og du mister energi.

DERFOR ta´ et PowerNap, hvor du har fokus på din vejrtrækning og hvor du øver dig i at trække vejret ind gennem næsen og ud gennem næsen uden at bruge muskelkraft. Dvs din indånding foregår aktivt ved brug af musklerne i mellemgulvet og brystkassen. Udåndingen foregår passivt ved at disse muskler slapper af.

Ovenstående kan ha´ mange fordele: Mere energi, mindre stress og mere indre ro, mindsker smerter (både kroniske og forbigående) samt optimerer dine præstationer. Du bliver i det hele taget mere rolig og glad.

Men husk et  “PowerNap” er en kort lur på max. 20 min. Hvis man har let ved at udvikle problemer med at sove kan dette dog være en vanskelig metode, da det måske kan gøre det svært at sove om aftenen. Hvis man sover længere end 20 min, risikerer man at skulle vågne i det dybe søvnstadie, hvilket er ubehageligt, og man risikerer også at have svært ved at sove senere. 

Under Thomey Conceptet ligger vi ca 12 min.

God fornøjelse Team Thomey

 

 

Se mere